Login
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
Socialize
 

Report message:*
 

Re: chihaya furu...

Subject: Re: chihaya furu...
by luisfdoh on 2010/7/31 9:56:53

I have been taking a look on this phrase, and I found that it is coming from The Shingon (Esoteric branch of Buddhism) and is part of their GOKUI NO UTA (5 Chants of the heaven - something like that), and here they are:

1º Chihaya buru kami no oshie wa tokoshieni tada shiki kokoro mi o mamoruran shikin haramitsu daikomyo.

2º Bou saki de kyoku wo tsura nuite wagatesaki tegotae- areba gokui narikeru shikin haramitsu daikomyo.

3º Minokamae yu wo arawasu bu no nakani shin no gokui wa kokoro narikeru shikin haramitsu daikomyo.

4º Tsukikage no terasanu sato wa nakaredomo nagamuru hitono kokoroni zo sumu shikin haramitsu daikomyo.

5º Koku fu ni karasu wo nui hakushi ni sagi wo egaku shikin haramitsu daikomyo.

Now for me is more clear the direct relation the Ninpo Ryus have with the esoteric branches of Buddhism, but of course in order to understand all of it I have to study a lot more :)

Luis F. Hernandez
Today's Sponsor